Menu Close

Galvos smegenų kraujotakos ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje

Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir LR valstybės biudžeto lėšos. Finansavimo sutartis pasirašyta 2018 metais, projekto vertė – 293,2 tūkst. Eur.

Projekto uždavinys – atnaujinti infrastruktūrą, sudarančią prielaidas gerinti galvos smegenų kraujotakos ligų gydymą bei paslaugų prieinamumą ir kokybę. Veikla – medicininės įrangos, skirtos galvos smegenų kraujotakos sutrikimų diagnostikai ir gydymo efektyvumui užtikrinti, įsigijimas.

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, atsižvelgdama į viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės 2019 m. liepos 30 d. per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę pateiktą prašymą skirti papildomą finansavimą projektui „Galvos smegenų kraujotakos ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje“, projekto Nr. 08.1.3-CPVA-V-603-02-0003, įsigyjant papildomą būtiną įrangą (128 pjūvių kompiuterinį tomografą bei vaizdų archyvavimo ir perdavimo sistemą) ir jos įsigijimui pratęsiant projekto veiklų įgyvendinimo terminą, į tai, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. V-1003  yra skirtas papildomas finansavimas, pakeitė projekto finansavimo sutartį nustatant didžiausią galimą projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą –
1 137,4 tūkst. Eur bei pratęsiant projekto veiklas iki 2021-01-30. Per 2018-2021 m. įvykdytos  medicinos įrangos viešųjų pirkimų procedūros bei įsigyta brangi įranga (kompiuterinis tomografas bei vaizdų archyvavimo ir perdavimo sistema).