Menu Close

Būtinosios medicininės pagalbos teikimo tvarka

1. Būtinajai medicininei pagalbai priskiriama pirmoji medicininė pagalba, kuri teikiama įvykio vietoje ir skubi kvalifikuota medicininė pagalba, kuri teikiama asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

2. Būtinoji medicininė pagalba VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės Priėmimo – skubiosios pagalbos skyriuje teikiama nemokamai visiems nuolatiniams Lietuvos gyventojams, neatsižvelgiant į kreipimosi laiką, gyvenamąją vietą ir mokamas sveikatos draudimo įmokas.

3. Kokios paslaugos priklauso būtinajai medicininei pagalbai, nusako Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymai. Būtinosios pagalbos mastą nustato paslaugą teikiantis budintis gydytojas.
Parengta pagal:
1. LR Sveikatos sistemos įstatymą (19 str. apie būtinąją pagalbą, 49 str. apie apmokėjimą).
2. LR SAM 2004-04-01 įsakymą Nr. V-208  „Dėl būtinosios medicinines pagalbos ir būtinosios medicinines pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“ ir vėlesnius jo pakeitimus (iki 2004-04-08 teiktoms paslaugoms galioja SAM 2000-01-20  įsakymas Nr. 37).
3. SAM įsakymą 1999-07-30 Nr.357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“.