Menu Close

Nebūtinosios medicininės pagalbos teikimo tvarka

1. Norint VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje gauti nemokamas II lygio paslaugas, kurios nepriskiriamos būtinajai medicininei pagalbai, turite pateikti Jūsų gydytojo nukreipimą (siuntimą).

2. Už paslaugas, kurios gali būti suteiktos I lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, lėšų iš socialinio draudimo fondo negaunama.

3. Jeigu Jūsų šeimos gydytojo įstaiga sudariusi specialią sutartį su mūsų ligonine, už nebūtinąsias medicinines paslaugas, kurios buvo Jums suteiktos, sumokės ji, tačiau tik tuo atveju, jei kreipėtės į priėmimo skubiosios pagalbos skyrių pasibaigus Jūsų šeimos gydytojo įstaigos darbo laikui.

4. Nusprendę Jūsų šeimos gydytojo įstaigos darbo metu ar nesant sutarties su ja dėl paslaugų teikimo kreiptis į VšĮ Alytaus apskrities    S. Kudirkos ligoninės Priėmimo – skubiosios pagalbos skyrių dėl sveikatos sutrikimų, kurie turi būti diagnozuojami ir gydomi I-o lygio gydytojų, turėsite patys apmokėti už suteiktas paslaugas.

5. Jei nesate draustas, nepriklausote valstybės apdraustųjų kategorijai, nemokate mokesčių arba negalite pateikti draustumą patvirtinančio dokumento,  taip pat turėsite apmokėti visas išlaidas pagal galiojančius įkainius.

Parengta pagal:
1. LR Sveikatos sistemos įstatymą (19 str. apie būtinąją pagalbą, 49 str. apie apmokėjimą).
2. LR SAM 2004-04-01 įsakymą Nr. V-208  „Dėl būtinosios medicinines pagalbos ir būtinosios medicininės pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“ ir vėlesnius jo pakeitimus (iki 2004-04-08 teiktoms paslaugoms galioja SAM 2000-01-20. įsakymas Nr. 37).
3. SAM įsakymą 1999-07-30 Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“.

AASKL /KVSP /30/ 2/ 0