Menu Close

Inovatyvių procesų valdymo įgyvendinimas Lenkijos ir Lietuvos pasienio ligoninėse

INTERREG V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos projekto lėšos. Projekto partneris – Suvalkų ligoninė. Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2019 m., projekto veiklų pabaiga 2021-01-31. Projekto vertė – tenkanti Alytaus ligoninei 261,3 tūkst. Eur.  Iš šios sumos 15 proc. įstaigos nuosavos lėšos.

Projekto uždavinys – atnaujinti ligoninės radiologinę diagnostinę įrangą, sudarančią prielaidas gerinti  ligų diagnostikos galimybes bei ligoninės darbuotojų kvalifikacijos kėlimo mokymai.

Įgyvendinant LEAN MANAGEMENT projektą, įstaiga įsigijo portatyvų rentgeno aparatą bei kitą radiologinę aparatūrą, taip pat darbuotojai dalyvavo inovatyvių sveikatos priežiūros valdymo būdų teoriniuose mokymuose bei praktiniuose užsiėmimuose, kurie vyko tiek pas partnerius, tiek ir  Alytuje.