Menu Close

Alytaus apskrities S. Kudirkos  ligoninėje baigtas  svarbus pacientų  slaugos kokybę gerinantis tarptautinis projektas

Praėjusieji 2020-ieji metai medikų bendruomenei buvo kaip reta kupini iššūkių ir išbandymų. Buvo sunku valdyti šią situaciją. Pandemijos laikas Alytaus ligoninės medikams padovanojo daug pamokų ir gerosios praktikos ateičiai.  Covid 19 ligos apimtame, besikeičiančiame pasaulyje medicinos darbuotojams šiandien yra keliami vis nauji reikalavimai. Naujų kompetencijų įgijimas ir nuolatinis jų tobulinimas tampa neatskiriama šiandieninės situacijos sveikatos priežiūros specialisto kompetencijos dalis.

 

Alytaus ligoninėje  2019 – 2021 metais vykdytas  projektas  Nr. LT-PL-3R-246 „Svarbiausia – pacientas. Pacientų priežiūros paslaugų gerinimas Lenkijos ir Lietuvos pasienyje“  buvo kaip paruošiamieji darbai artėjantiems pandemijos iššūkiams. Projektą vykdė  Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninė su partneriais : Suvalkų Dr. Liudviko Rydygiero vaivadijos ligonine (Lenkija) ir Varėnos ligonine.  Projektas buvo finansuojamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo INTERREG V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos lėšomis. Projektui vadovavo Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė.

 

Projekto  pagrindinis tikslas – pacientų priežiūros procesų tobulinimas siekiant efektyvios ir saugios pacientų priežiūros, gerinant medicinos ir ne medicinos paslaugų kokybę.

 

Projekte daugiausia dėmesio buvo skiriama Lenkijos – Lietuvos pasienio regiono valstybinių ligoninių veiksmingumo ir efektyvumo didinimui, tobulinant teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas. Šiam tikslui buvo organizuojami kvalifikacijos kėlimo mokymai aktualiomis slaugos tematikomis: šiuolaikiniai slaugos standartai, komandinio darbo aspektai slaugoje, slaugos tęstinumo užtikrinimas namuose, slaugos personalo ryšiai su pacientais ir jų šeimomis,  pragulos: prevencija ir jų gydymas, hospitalinių infekcijų profilaktika ir kontrolė, pacientų kritimų mažinimas medicinos įstaigoje, paciento padėties keitimo saugumo užtikrinimas, bendravimas su sunkiu pacientu, profesinio nuovargio ir streso darbo vietoje gydymo būdai ir kiti. Kol nebuvo prasidėję pandemijos karantino ribojimai, mokymai vyko įprastiniu „gyvo kontakto“ būdu,  vėliau – nuotoliniu būdu.

Mokymų  ir konferencijų akimirkos

  • Projekto rezultatai:
    • Net 600 slaugos darbuotojų ir ne medicinos personalo darbuotojų dalyvavo keturiolikoje bendrų kvalifikacijos kėlimo mokymų,
    • Įvyko 2 projekto konferencijos (120 dalyvių);
    • Buvo įsigyta 413 vnt. naujos specializuotos medicininės įrangos .

Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninę pasiekė 75 vienetai kokybiškų funkcinių lovų pacientų priežiūros kokybei gerinti su pragulų profilaktikai skirtais  čiužiniais.

Naujos funkcinės lovos

Vykdant projektą Alytaus ligoninėje buvo sutaupyta dalis lėšų, todėl atsirado galimybė papildomai nupirkti 4 vnt. išvirkštinių pompų, kurių taip reikia slaugant sunkiai segančius pacientus. Kitą dieną, po įsigijimo, ši įranga nukeliavo į „ raudonąją Covid 19 zoną“ ligoninėje.

Suplanuoti projekto terminai šiek tiek užsitęsė dėl Covid 19 pandemijos, todėl projekto pabaiga buvo nukelta į 2021 vasario 28 dieną.

Projekto vertė – 555.320,18 eurai, ES dalis (ERDF) 482.887,11 eurai.

Slaugos naujovės labai aktualios šiomis dienomis, jos suteikia galimybę įgyvendinti svarbius projekte dalyvaujančių ligoninių sveikatos priežiūros prioritetus – užtikrinti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, padėti ligoniams naujomis žiniomis ir galimybėmis.

Alytaus  ligoninė nuolat plėtoja investicijų pritraukimo politiką, aktyviai dalyvauja projektų rengime ir vadyboje. Turime vilčių, kad INTERREG V-A programos investicijų pagalba ir šio projekto rėmuose įgytos žinios bei patirtis bendradarbiaujant su ligoninėmis partnerėmis leis kiek galima maksimaliai patobulinti pacientų priežiūros procesus bei aptarnavimo kokybę Lenkijos ir Lietuvos pasienio regione.

Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės specialistė investicijoms ir projektų rengimui

Lina Ivoninienė.