Menu Close

Bendrosios praktikos slaugos studijos Alytaus kolegijoje

„Slaugytojas kaip globėjas — tai asmuo, kuris maitina, drąsina ir globoja, asmuo, kuris sutinka ateinantį į pasaulį ir palydi išeinantįjį anapilin, asmuo, kuris rūpinimusi, išmintimi, kantrybe, paguoda padeda pasveikti ar palengvinti sunkią negalios naštą. Taip slaugytojas aprašomas leidinyje „Nursing in Today’s World—Challenges, Issues, and Trends“.

Asmens sveikatos priežiūra yra viena iš svarbiausių visuomenei teikiamų paslaugų sričių, o slaugytojai sudaro didžiausią minėtos srities specialistų dalį.  Šiandienos slaugytojai labai skiriasi nuo prieš kelis dešimtmečius studijas baigusių medicinos seserų. Tai savarankiški specialistai, įgiję aukštąjį išsilavinimą ir gebantys prisiimti didesnę atsakomybę pacientų sveikatos priežiūroje. Sveikatos priežiūros specialistų poreikis kyla iš nuolat besikeičiančios populiacijos struktūros. Gyventojų skaičius mažėja, mažėja gimstamumas, santykinai stabilūs mirštamumo rodikliai. Šių demografinių tendencijų pasekmėje populiacijoje mažėja jaunų žmonių  ir žymiai daugiau žmonių sulaukia senyvo amžiaus.

Alytaus kolegija atsižvelgdama į Alytaus regiono gyventojų senėjimo tendencijas, įvertindama slaugos specialistų poreikio augimą ateityje bei bendradarbiaudama su regiono sveikatos priežiūros ir reabilitacijos specialistais ir vadovaudamasi patikslinta bendrosios praktikos slaugos specialistų poreikio studija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pritarimu 2016 m. parengė, sėkmingai akreditavo ir vykdo regione modernią, laikmečio ir pacientų reikalavimus atitinkančią Bendrosios praktikos slaugos studijų programą.

Nemuno baseino, gydomojo mineralinio vandens, miškų suformuotas klimatas ir kraštovaizdis sukūrė čia išskirtines poilsio ir sveikatos susigrąžinimo sąlygas, todėl Pietų Lietuvos regione sutelkta nemažai šalies gyventojų rekreacijos ir reabilitacijos išteklių, puikiai išplėtota sveikatos apsaugos bei sveikatos turizmo infrastruktūra. Tai leidžia plėtoti poilsio ir sveikatos atstatymo bei stiprinimo veiklą, kuriai taip pat reikia nemažai aukštos kvalifikacijos slaugos ir reabilitacijos srities specialistų. Šios prielaidos lemia išsilavinusių žmonių poreikį sveikatos, sveikatai palankios mitybos, medicininio turizmo, gamybos, mechanikos, alternatyvios energetikos, IT, e. medicinos ir kitose srityse.

Į pirmąjį Bendrosios praktikos slaugos studijų programos kursą 2016 metais  įstojo arti šimto  studentų,  iš kurių 75 procentus sudaro Alytaus regiono gyventojai, 2017 metais įstojo panašiai tiek, o stojančiųjų kontingentas išsiplėtė ir apėmė ne tik Alytaus regioną bet ir Kauną, Vilnių, Marijampolę ir kitus miestus. Bendrosios praktikos slaugos studijų programoje ypatingas dėmesys skiriamas praktinių įgūdžių formavimui, todėl  studentai į praktiką pasklido po įvairias Lietuvos ligonines ir įgiję išplėstinės praktikos įgūdžius bei žinias juos parsivežė į Alytaus kolegiją bei sėkmingai pasidalino  su  bendramoksliais.

Bendrosios praktikos slaugos studijų programos tikslas yra  parengti bendrosios praktikos slaugytoją, gebantį slaugyti įvairaus amžiaus sveiką ar sergantį asmenį, šeimą ir bendruomenę. Studijos vykdomos  lietuvių kalba ir trunka pusketvirtų metų. Nuo 2018 metų rudens planuojamos studijos šioje programoje ir anglų kalba. Bendrosios praktikos slaugos studijų programa realizuojama tik nuolatine (dienine) studijų forma, tačiau sudaromos sąlygos studijuoti ir dirbantiems asmenims. Lankstus paskaitų tvarkaraštis leidžia organizuoti paskaitas vakarais ir savaitgalio dienomis. Paskaitas skaito ir praktikos darbus veda aukštos profesinės kvalifikacijos specialistai, turintys ne tik teorinių žinių bagažą bet ir patirtį praktiniame darbe. Dėstytojai nuolat gilina žinias kvalifikacijos tobulinimo kursuose, skaito pranešimus konferencijose ir seminaruose.

Bendrosios praktikos slaugos studijų programos absolventai galės dirbti pirminės sveikatos priežiūros įstaigose, slaugos ligoninėse, reabilitacijos institucijose, senelių namuose, vaikų ir jaunimo globos namuose, bendrosios praktikos gydytojų kabinetuose, priklausomybių centruose, karo tarnybos padaliniuose, o taip pat integralios slaugos srityje. Absolventai, kurie nori toliau mokytis, studijas  gali  tęsti  universitetinėse pirmosios pakopos studijose.

Alytaus kolegijoje, vienintelėje iš Lietuvos kolegijų ir vienintelėje  pietų regione  įkurta hibridinė biomedicinos  mokomoji laboratorija Hybrid Lab su simuliacine integracijos valdymo sistema, kurioje bendrosios slaugos, pirmos pagalbos bei skubios  pagalbos mokosi ne tik bendrosios slaugos programos studentai bet kvalifikaciją tobulina sveikatos priežiūros įstaigų specialistai ir gydytojai. Moderniomis IT technologijomis laboratorija susieta su krizių tyrimo centru, kurio specialistai nuotoliniu būdu vertina besimokančiųjų žinias ir įgūdžius.

Visi studentai aprūpinami bendrabučiu, kuris įsikūręs renovuotame pastate ant Nemuno kranto šalia centrinių kolegijos rūmų bei Inžinerijos ir biomedicinos fakulteto.

Į Bendrosios praktikos slaugos programą priėmimas jau vykdomas bendrąja tvarka per LAMA BPO. Visą su tuo susijusią informaciją suteikia priėmimo kambaryje dirbantys darbuotojai telefonu (8 315) 65 013 arba atvykus į Informacijos ir ryšių technologijų fakultetą adresu Seirijų g. 2, Alytus, 104 kab., el. paštas priėmimas@akolegija.lt.

 

Prof. dr. Ilona Teodora Miceikienė

Biomedicinos ir maisto technologijų katedros vedėja