Menu Close

Geriatrijos sveikatos priežiūros paslaugų plėtros ir prieinamumo gerinimas Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje

Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir LR valstybės biudžeto lėšos. Projekto trukmė 24 mėnesiai, pradžia 2020 m. Projekto bendra  vertė  1503,1 tūkst. Eur.

Projekto tikslas – geriatrinių sveikatos priežiūros paslaugų plėtros bei prieinamumo didinimas, siekiant sudaryti prielaidas Alytaus regiono vyresnio amžiaus asmenims ( virš 60 m.)  pagerinti gyvenimo kokybę.  Projekto įgyvendinimo metu numatyta VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje įsteigti geriatrijos stacionarinį skyrių, investuojant į patalpų remontą bei reikalingos įrangos bei baldų įsigijimą, kas sudarytų sąlygas efektyvesniam sveikatos priežiūros paslaugų teikimui šios tikslinės grupės pacientams.

Projekto tikslinė grupė – vyresnio amžiaus (virš 60 m.) Alytaus apskrities gyventojai.

Projektas prisidės prie teigiamų pokyčių Alytaus miesto bei Alytaus rajono savivaldybėse, kadangi išplėtojus  VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje stacionarines geriatrijos paslaugas (nuo 4 lovų iki 20 lovų), gerės teikiamų stacionarinių paslaugų prieinamumas vyresnio amžiaus asmenims bei gerąsias rekomendacijas atitinkantis Geriatrijos skyrius, įsigyta įranga leis užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, bus prisidedama  prie šio regiono vyresnio mažiaus (60 m. ir vyresnių) gyventojų sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo.

Projekto uždaviniai:

– Suremontuoti patalpas (~772 kv. m.).  Numatomas ligoninės korpuso patalpų kapitalinis remontas, pritaikant jas geriatrijos paslaugų teikimui.  Suplanuotas 3 aukštų ligoninės pastato/korpuso (adresu Ligoninės g. 12, Alytus, unikalus pastato Nr. 1193-0001-2108) III aukšto remontas jame įkuriant Geriatrijos skyrių.

– įsigyti įrangos, reikalingos pagyvenusių pacientų gydymui, reabilitacijai ir slaugai bei priežiūrai.

Per 2020-2021 m. vykdomi kapitalinio remonto darbai, atliekamos viešųjų pirkimų procedūros.