Menu Close

Kaip mokama už nebūtinąją pagalbą ir papildomas paslaugas

1. Jei pacientas savo iniciatyva pasirenka papildomas paslaugas, kurios tuo metu nėra būtinos, šių paslaugų kainas jis apmoka pats. Priėmimo – skubiosios pagalbos skyriuje planinės konsultacijos ir tyrimai neatliekami, dėl šių paslaugų privalote kreiptis į Konsultacijų polikliniką.

2. Jeigu pacientas sutinka su paslaugų mastu, bet pageidauja gauti brangiau kainuojančias medžiagas bei procedūras, nei tai numatyta Lietuvos Respublikos norminiais aktais, tai šių paslaugų, medžiagų ar vaistų kainos skirtumą jis apmoka pats.

3. Sumokėti už paslaugas Jūs galite ligoninės kasoje. Kasos darbo laikas nuo 7:00 iki 14:30 valandos. Kitomis valandomis bei nedarbo ir švenčių dienomis — Priėmimo – skubiosios pagalbos skyriaus registratūroje.

 

Parengta pagal:
1. LR Sveikatos sistemos įstatymą (19 str. apie būtinąją pagalbą, 49 str. apie apmokėjimą).
2. LR SAM 2004.04.01 įsakymą Nr. V-208  “Dėl būtinosios medicinines pagalbos ir būtinosios medicininės pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo” ir vėlesnius jo pakeitimus (iki 2004.04.08 teiktoms paslaugoms galioja SAM 2000.01.20. įsakymas Nr. 37.
3. SAM įsakymą 1999.07.30 Nr.357 “Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos”.
4. LR  Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymą (1999-03-16, Nr. VIII-1087).