Menu Close

INFORMACIJA SERGANČIŲ VAIKŲ TĖVAMS/GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS

LR Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimu nuo 2019-09-01 sergančių vaikų neatvykimui į ugdymo įstaigas pateisinti gydymo įstaigos nebeišduoda iki tol naudotų formų Nr. 094/a. LR Sveikatos apsaugos ministerijos aiškinamąjame rašte nurodoma, kad:

  • Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę ir pareigą užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą; jeigu vaikas negali atvykti į mokyklą, nedelsdami informuoti mokyklą.
  • Gydytojams nenustatytas reikalavimas pateikti informaciją mokykloms apie fizinio krūvio ribojimą po mokinio ligos.
  • Šeimos gydytojas po kasmetinio privalomojo profilaktinio mokinio sveikatos tikrinimo organizuoja elektroninio Vaiko sveikatos pažymėjimo užpildymą. Pažymėjime įrašomi nustatyti duomenys, taip pat ir fizinio ugdymo grupė. Pasikeitus vaiko sveikatos būklei, nauja informacija įrašoma į formą Nr. 046/a „Medicininis pažymėjimas“, kuri pateikiama visuomenės sveikatos specialistui, vykdančiam sveikatos priežiūrą mokykloje.
  • Tėvai (globėjai, rūpintojai) informaciją apie vaiko apsilankymus asmens sveikatos priežiūros įstaigose gali peržiūrėti ir atsispausdinti prisijungę prie vaiko asmeninės paskyros E. sveikatos sistemoje adresu www.esveikata.lt.