Menu Close

Išnuomojamos negyvenamosios patalpos

Išnuomojamos negyvenamosios patalpos, esančios Ligoninės g. 12, Alytuje, VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės patalpose. Patalpos pažymėtos plane R-52 (18,56 kv.m), R-50 (14,16 kv.m.) ir R-49 (8,02 kv.m.), bendras patalpų plotas – 40,74 kv.m., 5 (penkiems) metams, naudojimo paskirtis – gydymo.

Pradinis 1 kv. m nuompinigių dydis 1,39 Eur per mėnesį be PVM. Pradinis įnašas, lygus trijų mėnesių nuompinigių dydžiui, turi būti sumokėtas į AB “Swedbank” esančią atsiskaitomąją sąskaitą LT757300010091753431.

Paraiškos dalyvauti konkurse pateikiamos per 10 kalendorinių dienų nuo paskelbimo spaudoje Ligoninės g. 12, sekretoriate, Turto nuomos komisijos pirmininkei Bernadetai Navalinskienei. Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse arba jų įgalioti atstovai šiame skelbime nurodytu laiku pateikia Komisijos pirmininkei užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas), ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Turto nuomos konkursas vykdomas vadovaujantis Alytaus miesto tarybos 2011 m. kovo 31 sprendimu patvirtintu savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

Papildomą informaciją apie išnuomojamą turtą galima gauti Ligoninės g.12, Alytuje, tel. 8 686 22735.

Turto nuomos komisijos posėdis įvyks Ligoninės g.12, Alytuje, mažojoje posėdžių salėje 2019 m. birželio 18 d. 10 val.