Menu Close

Medikų trūkumui Alytuje mažinti – stipendijos ir išmokos

Alytaus miesto savivaldybė pasiryžo imtis netradicinių priemonių kvalifikuotiems gydytojams į miestą pritraukti – praėjusį ketvirtadienį posėdžiavusi Alytaus miesto savivaldybės taryba patvirtino Finansavimo teikimo atvykstantiems dirbti į Alytaus miesto savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas trūkstamos specialybės gydytojams ir rezidentams tvarkos aprašą.

„Alytaus mieste jau keletą metų trūksta kai kurių sričių specialistų, dėl to yra didelės eilės ir laukti reikia ilgiau nei mėnesį. Siekiant pritraukti naujus specialistus ir sustiprinti gydytojų komandą, taikomos įvairios pritraukimo galimybės: skiriant tarnybinius būstus, finansuojant rezidentūros studijas, o dabar patvirtinom ir šį tvarkos aprašą“, – teigia Alytaus miesto savivaldybės gydytoja Irma Maskeliūnienė.

Pagal Alytaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintą aprašą gydytojui pirmuosius trejus metus būtų mokama 5 tūkst. eurų dydžio kasmetinė išmoka, skirta gydytojo poreikiams tenkinti.

Rezidentui kasmet būtų mokama ne daugiau kaip 10 tūkst. eurų dydžio stipendija pagal rezidentūros išlaidų sąmatą, skirta rezidentūros studijų su stipendija šalies universitetuose apmokėjimo išlaidoms dengti.

Skatinimo priemonėmis pasinaudojęs gydytojas įsipareigoja įstaigoje (-ose) dirbti ne trumpiau kaip 6 metus, o rezidentas – ne trumpiau kaip 10 metų nuo pirmos darbo dienos įstaigoje (nėštumo ir gimdymo atostogų bei atostogų vaikui prižiūrėti laikotarpis neįskaičiuojamas).

Per pastaruosius metus tiek Alytaus mieste, tiek apskrityje daugėja gyventojų, turinčių 65 metus, ir vyresnių. Didėjant vaikų ir suaugusių sergamumui didėja ir sveikatos priežiūros paslaugų poreikis, o esant specialistų trūkumui pas kai kuriuos gydytojus (kardiologus, reumatologus, dietologus, alergologus ir nefrologus) ligoniui vizito reikia laukti tris savaites ir ilgiau.

Nors įvairių medicinos sričių specialistų ieškančios medicinos įstaigos nuolatos atnaujina darbo skelbimus, ir siekdamos į Alytaus miestą pakviesti jaunus specialistus, bendradarbiauja su Lietuvos sveikatos mokslų, Vilniaus universitetais, kol kas šios pastangos duoda mažai rezultatų.

Šiuo metu Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei reikia vidaus ligų gydytojų, dermatovenerologų, kardiologų, neurologų, akušerių-ginekologų ir kitų specialistų. Alytaus poliklinikoje trūksta dviejų šeimos medicinos gydytojų, kardiologo, chirurgo, psichiatro, vaikų odontologo, fizinės medicinos ir reabilitacijos specialisto.

Trūkstamų specialistų medicinos įstaigos ieškos siūlydamos iš savo lėšų apmokėti rezidentūros studijas ir tokiu būdu pritraukti naujų specialistų.

Alytaus miesto savivaldybės komunikacijos skyriaus informacija