Menu Close

Naujas vaikų sveikatos apsaugos gerinimo projektas

Siekiant optimizuoti mažųjų pacientų savalaikį ištyrimą ir kokybišką gydymą, praeitų metų pavasarį Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninė, kartu su Marijampolės bei Suvalkų ir Balstogės ligoninėmis aptarė naujo galimo bendro projekto galimybes. Ligoninių pageidavimus apjungė ir projekto „Vaikų sveikatos apsaugos gerinimas Lietuvos ir Lenkijos pasienio regione“ paraišką parengė VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biuras.

Europos Sąjungos INTERREG V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programa šią paraišką teigiamai įvertino ir sutiko beveik milijono eurų vertės projektą iš dalies finansuoti, jam skirdama apie 0,85 mln.eurų. Likusią apie 0,15 mln. eurų dalį projekto įgyvendinimui skirs patys partneriai bei mūsų valstybės biudžetas. Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninei numatyta 233 938 eurų projekto dalis.

Pagrindinis projekto tikslas – papildomai įgytų žinių, naujos įrangos dėka sukurti sąlygas pasienio regione pradėti teikti visai naujas ar kokybiškesnes medicinos paslaugas. Labai svarbus veiksnys yra sudaryti galimybę didesniam gyventojų ir regiono mažųjų svečių skaičiui būtinas paslaugas gauti regionuose, arčiau savo namų, mažinant jų socialinę atskirtį ir riziką. Sudėtingiau gyvenantiems tėvams nereikės savo atžalų gabenti į tolimas didmiesčių ligonines.

Projekto tikslus nuo šių metų sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 numatoma pasiekti medicinos darbuotojams įgyjant papildomų žinių ekspertų vykdomuose 8 mokymuose, partnerių specialistų 4 patirties pasidalijimo susitikimuose, nusiperkant visiems partneriams kokybiškų medicinos paslaugų teikimui būtinos 144 vienetus įrangos. Paramos dėka ligoninė galės įsigyti 4 komplektus labai reikalingos medicininės įrangos : Aukštos raiškos video-laparoskopinę sistemą su vaikų chirurgijos instrumentų rinkiniu, dirbtinės plaučiu ventiliacijos ir narkozės aparatus, LOR darbo vietos įrangą. Tikimasi, kad šia įranga bus galima pradėti naudotis jau šių metų antrą pusmetį.

Siekiant mažinti mažųjų sergamumą ilgalaikėje perspektyvoje ir siekti prevencinių sveikatinimo tikslų ankstyvąjame laikotarpyje, bendradarbiaujant su mokymo ir socialinėmis įstaigomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis, bus parengta medžiaga ir pravesta 20 seminarų mokyklose ir vaikų socialinėse įstaigose.
Siekiant platesnės ir ilgaamžiškesnės projekto rezultatų gerosios patirties sklaidos, mokymų ir susitikimų bei seminarų vaikams medžiaga bus parengta ir internete pristatyta elektroninės knygos (medikams) bei atmintinės (vaikams) formatu lietuvių ir lenkų kalbomis. Projekto rezultatus apibendrinančiąją baigiamąją konferenciją, numatytą Marijampolėje, tiesiogiai bus galima stebėti vaizdo transliacijos metu internete.

VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės informacija