Menu Close

Naujienos

Šimtas kovos už sveikatą ir gyvybę metų!

Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės šimt­me­tį spalio 12 dieną  vai­ni­ka­vo iš­kil­min­gas ren­gi­nys, sve­čius tar­si lai­ko ma­ši­na nu­kė­lęs vi­su šim­tu me­tų at­gal, kai Pir­ma­ja­me Aly­tu­je bu­vo ati­da­ry­ta

Plačiau »

ALYTAUS LIGONINEI 100 METŲ !

2018 metų spalio 12 dieną Alytaus S.Kudirkos ligoninė pasitinka garbingą 100 metų jubiliejų. Minint Lietuvos valstybingumo ir Alytaus S.Kudirkos ligoninės 100 – metį, organizavome šventines

Plačiau »

Padėka

Padėka Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninei. Padėka Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės kolektyvui.

Plačiau »