Menu Close

Naujienos

Biomedicinos studijos Alytaus kolegijoje

Alytaus kolegija, tarptautiniu lygiu akredituota aukštoji mokykla,  glaudžiai bendradarbiaudama su Pietų Lietuvos regiono sveikatos priežiūros ir reabilitacijos įstaigų vadovybe ir specialistais, atlikusi demografinius bei slaugos

Plačiau »

Auksinių valandų kaina – tolesnis gyvenimas ir jo kokybė

Sep­ty­ni iš de­šim­ties pa­vė­luo­ja Pa­sak Aly­taus li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo me­di­ci­nai D.Ka­čiu­ri­no, me­di­ci­na žings­niuo­ja į prie­kį ir tech­no­lo­gi­jo­mis, ir nau­jais me­di­ka­men­tais, ga­li­my­bė­mis pa­dė­ti, bet iš­ti­kus mio­kar­do

Plačiau »