Menu Close

„Pacientas – pirmiausia“ – pacientų slaugos tobulinimas Lenkijos ir Lietuvos pasienyje

INTERREG V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos projekto lėšos. INTERREG V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos projektas. Projekto partneriai: Varėnos ir  Suvalkų ligoninės. Finansavimo sutartis pasirašyta 2019 m., projekto veiklų pabaiga  2020-08-31. Projekto vertė tenkanti Alytaus ligoninei – 197,2 tūkst. Eur. Iš šios sumos 15 proc. įstaigos nuosavos lėšos.

Projekto uždavinys – atnaujinti ligoninės infrastruktūrą, sudarančią prielaidas gerinti pacientų slaugą (funkcinių elektrinių lovų įsigijimas) bei slaugos personalo kvalifikacijos kėlimo mokymai.

Projekto metu  įvyko 13 medicinos personalo kvalifikacijai kelti skirti dviejų dienų seminarai, kuriuose kiekvieną kartą dalyvavo po 45 slaugos darbuotojus.  Mokymuose dalyvavo visų partnerių atstovai. Iš viso projekte yra suplanuota sesija iš 12 seminarų medicinos darbuotojams ir 2 seminarai kitam ligoninių personalui. Taip pat buvo įvykdytos viešųjų pirkimų procedūros ir įsigyti 75 vienetai kokybiškų elektrinių funkcinių lovų. Jos buvo pagal planą paskirstytos ligoninės gydymo skyriams. Dėl trikdžių, kurie atsirado Covid 19 pandemijos metu ir paskalbto šalyse, kurios dalyvauja projekte karantino, projektas buvo pratęstas ir veiklos perkeltos į 2021 metus.