Menu Close

PANDEMIJOS ĮKARŠTYJE PRADĖTI NET KELI NAUJI SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ GERINIMO PROJEKTAI ALYTAUS S. KUDRIKOS LIGONINĖJE

Pandemija nesustabdė Alytaus S. Kudirkos ligoninės suplanuotų naujų investicinių projektų starto.
Per patį pirmą pandemijos etapą Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė kartu su Dr. L. Rydygiero vaivadijos ligonine Suvalkuose inicijavo net kelis bendrus investicinius projektus. Ligoninių darbuotojai jausdami ligoninių problemas ir bendrus pacientų lūkesčius, motyvuotas paraiškas pateikė laiku ir kokybiškai, todėl Europos Sąjungos INTERREG V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programa šias paraiškas teigiamai įvertino ir sutiko net kelių milijonų eurų vertės sveikatos projektus iš dalies finansuoti.
Vienas iš trijų 2020 metų pabaigoje startavusių bendrų su partneriais projektų „Saugi hemodializė be sienų” savyje neša gerą žinią hemodializę patirtintiems Alytaus ir Suvalkų regionų gyventojams.
Šis bendras projektas yra nukreiptas į problemas, susijusias su atskirtimi ir nelygiomis galimybėmis, gauti auštos kokybės medicinines diagnostikos ir nefrologinių susirgimų gydymo paslaugas Lenkijos-Lietuvos pasienio regione.

Projekto tikslas – pasienio regiono ligoninių bendradarbiavimas, siekiant užtikrinti saugių ir kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą rizikos srityje esantiems asmenims su nefrologiniais susirgimais. Atsižvelgiant į dabartines COVID-19 situacijos grėsmes tokiu būdu pagerinti pacientų gyvenimo kokybę ir trukmę. Projektas yra nukreiptas į tą gyventojų dalį, kurios poreikiai sveikatos priežiūrai nėra pilnai patenkinami, apimant asmenis, patiriančius skurdą bei socialinę atskirtį.
Visa projekto vertė – 826 241,72 Eur, kur Europos Sąjungos INTERREG V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos finansuota dalis – 702 305,46 Eur. Likusi investicijų dalis – abiejų pasienių ligoninių nuosavas indėlis.
Projekto tikslus numatoma pasiekti medicinos darbuotojams įgyjant labai reikalingų papildomų žinių ekspertų vykdomuose mokymuose, partnerių motyvacinėse sveikatos vadybos stovyklose/susitikimuose, atliekant saugius prevencinius tyrimus, visuomenės informavimo kampanijas , nusiperkant visiems partneriams kokybiškų medicinos paslaugų teikimui būtinos įrangos bei suremontuojat gydymo patalpas. Kartu abu partneriai šiame projekte planuoja tokius uždavinių kokybinius rezultatus :144 dalyvių bendruose mokymuose ir renginiuose, 1 suremontuotas objektas, 207 vienetai įsigytos modernios medicinos įrangos, 3 mokymai, 2 motyvacinės stovyklos, 2 edukaciniės-informacinės veiklos bei konferencijos.
Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei tenkanti projekto dalis sudaro 362 375 eurų,
iš jų – 15 procentų ligoninės įnašas. Tai sudaro 54 356,25 eurus.
INTERREG V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos dėka Alytaus ligoninė galės įsigyti komplektą labai reikalingos saugiai hemodializei aukštos kokybės medicininės įrangos : modernius hemodializės aparatus, echoskopą, specialias funkcines lovas, pacientų gyvybinių funkcijų stebėjimo monitorius, defibriliatorių, pulsoksimetrus, infuzines pompas, elektrokardiogafus bei būtinus medicinos baldus.
Tikimasi, kad šia įranga bus galima pradėti naudotis jau šių metų vasarą.

Konferencijos vaizdas

Projekto rezultatus pristatančią įžanginę konferenciją, numatytą Alytuje, tiesiogiai buvo galima stebėti vaizdo transliacijos metu internete. Nuotoliniai mokymai ir konferencijos tapo medikų kasdienybe, nes dabar , COVID 19 pandemijos metu, susitikti su kolegomis iš Suvalkų ligoninės medikai negali. Visi dirba suprasdami situacijos sudėtingumą ir atsakomybę.

VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės informacija