Menu Close

Klinikinė diagnostinė laboratorija

Klinikinė diagnostinė laboratorija – tai ligoninės skyrius, kuriame atliekami  aukštos kokybės laboratoriniai tyrimai, atitinkantys naujausius mokslo pasiekimus bei teikiamos profesionalios konsultacijos. Klinikinė diagnostinė laboratorija yra vienas iš strateginių . ligoninės padalinių. .Laboratorinių tyrimų duomenys yra ne tik svarbi medicininė informacija, bet ir pagalba gydančiam gydytojui, kuri suteikia žinių apie liga, jos eigą ir gydymo sėkmingumą.

PERSONALAS

Vedėja – medicinos biologė – Gražina Jusienė
Vyresnioji medicinos biologė  – Vaiva Viktorija Zablackienė
Vyresnioji biomedicinos technologė –  Anželika Sidarienė
Laboratorinės medicinos gydytoja – kokybės vadybininkė –  Raminta Šidlauskienė
Medicinos biologės: Nina Antanavičienė, Veronika Račkauskienė, Rūta Micevičienė
Biomedicinos technologės: Laima Butrimienė, Vilija Vaitiekūnaitė, Nijolė Sarpalienė, Jūratė Berčiūnienė, Virginija Kuklierienė, Akvilė Bartnykaitė, Danutė Abeciūnienė, Aldona Griškevičienė, Eufružina Žiurinskienė, Vidija Kavaliauskienė, Erika Kiaunė, Laima Seveikienė, Aušra Ručienė, Sandra Berulienė, Gintarė Bokunė
Laboratorinės medicinos pagalbinis darbuotojas: Irena Pečiulienė

KLINIKINĖS DIAGNOSTINĖS LABORATORIJOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR KOKYBĖS POLITIKA
Pagrindiniai tikslai:
1.  Teikti kokybiškas diagnostikos paslaugas,
2.  Siekti optimalios darbo, mokslo ir mokymo integracijos,
3. Diegti naujas diagnostikos technologijas, siekiant optimalaus tikslumo ir ekonomiškumo santykio.
Siekdama nurodytų tikslų, laboratorija įgyvendina  šiuos uždavinius:
1.  Racionaliai  skirsto ir naudoja turimas lėšas,
2.  Diegia naujas  diagnostikos technologijas,
3.  Vadovaujant VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės administracijai, rengia ir diegia kokybės vadybos sistemos dokumentus (toliau –KVS), bei vysto nuolatinį kokybės gerinimą diegiant KVS;
4.  Stengiasi atnaujinti materialinę bazę,siekia užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę,
5.  Siekia gerinti laboratorijos darbuotojų materialinę gerovę,
6.  Diegia vidaus ir išorės kokybės kontroles, savikontrolės priemones.
Siekdama  tikslų  ir  įgyvendindama  uždavinius, laboratorija atlieka šias funkcijas:
1.   Kokybiškai atlieka  tyrimus, demonstruodama aukštą profesionalumą;
2.   Užtikrina, kad tyrimai būtų atliekami reikiamu techniniu lygiu, griežtai laikantis tyrimų metodų reikalavimų;
3.   Darbus atlieka kompetentingi ir turintys gerus darbo įgūdžius darbuotojai;
4.   Garantuoja  laboratorijai keliamų reikalavimų (atliekamų paslaugų patikimumo, atitikties, darbo saugos ) užtikrinimą ;
5.  Reguliariai teikia objektyvią informaciją  ligoninės administracijai apie laboratorijos veiklą, vidaus ir išorinės kokybės  kontrolės sistemos valdymą,  savikontrolės priemonių diegimą.


LABORATORIJOS DARBO LAIKAS IR  ATLIEKAMŲ TYRIMŲ PRIĖMIMO TVARKA, TYRIMŲ SĄRAŠAS

Laboratorija dirba visą parą, aptarnauja visus ligoninės skyrius, konsultacinę polikliniką ir pagal sutartis kitas gydymo įstaigas.
Ėminiai tyrimams priimami naujai įsteigtame laboratorijos priėmime.
Per metus atliekama apie 400 šimtus tūkstančių įvairių tyrimų:
Hematologiniai tyrimai atliekami moderniais automatizuotais analizatoriais. Atliekami kokybiniai  ir kiekybiniai tyrimai.
Šlapimo tyrimams dalinai įdiegta uždara šlapimo surinkimo sistema. Šie tyrimai atliekami automatizuotai, o mikroskopija atliekama naudojant automatizuotą mikroskopinės analizės programą
Rutininiai biochemijos, imunochemijos tyrimai atliekami integruotų analizinių sistemų pagalba. Čia atliekami metabolitų, elektrolitų, fermentų, lipidų, angliavandenių, hormonų, širdies pažeidimo, anemijų ir kai kurių vaistų bei  vėžio žymenų tyrimai.
Krešėjimo faktorių tyrimai atliekami žinomais ir pripažintais pasaulyje automatiniais analizatoriais.
Infekcinių žymenų tyrimai atliekami imunocheminiais metodais. Čia nustatoma  kai kurių virusų ir bakterijų antikūnai.
Imunohematologiniai tyrimai  atliekami stulpeliniu būdu  pirmąja Lietuvoje instaliuota automatizuota  sistema. Atliekama recipiento tyrimas- kraujo grupė pagal ABO ir Rh antigenų sistemas, antikūnų paieška, kraujo suderinamumo mėginiai, naujagimių ABO kraujo grupės ir Rh D faktoriaus nustatymas, tiesioginis ir netiesioginis Kumbso mėginiai.

Laboratorijoje tyrimų sąrašas yra  nuolat peržiūrimas ir plečiamas. Siekdami padidinti laboratorinės diagnostikos galimybes, nuolat rūpinamės  analizės kokybe, dalyvaujame įvairiose išorinio kokybės vertinimo programose.

ATLIEKAMŲ TYRIMŲ SĄRAŠAI:

Informacija atnaujinama.

 

KONTAKTAI:
Vedėja  – medicinos biologė: Gražina Jusienė
Tel.: (8 315) 56374
El.paštas  jusiene@ligonine.lt
Vyresnioji klinikos laborantė: Anželika Sidarienė
Tel.: (8 315) 56397
El.paštas: a.sidariene@ligonine.lt
Bendra laboratorijos informacija : Tel.: (8 315) 56375