Menu Close

Vidaus ligų skyriai

VIDAUS LIGŲ 1-ASIS SKYRIUS

Alytaus apskrities Stasio Kudirkos ligoninėje 2015 metų vasarą oficialiai atidarytas suremontuotas I vidaus ligų skyrius penkiaaukščiame vidaus ligų korpuse. Jo remontas atsiėjo beveik 380 tūkst. eurų. Tai vienas iš Valstybės investicijų programos finansuojamo projekto etapų, kurių metu atnaujinami visi likę nerekonstruoti vidaus ligų korpuso skyriai.

Vidaus ligų I-ojo skyriaus veiklos tikslas – teikti savalaikę ir kvalifikuotą, skubią  bei planinę sveikatos priežiūrą. Tame tarpe ir  specializuotas endokrinologijos ir reumatologijos sveikatos priežiūros paslaugas.
Užtikrinamas ligonių ištyrimas pagal įstaigoje esančių tyrimų bazę – bendraklinikinis, biocheminis, imunologinis, hormonalinis, hematologinis, radiologinis ir kiti.
Vidaus ligų I-ajame skyriuje – vykdoma  II lygio medicinos pagalbos staciorinė veikla:
– vidaus ligos;
– reumatologija;
– endokrinologija;
– slauga.

Skyriaus vedėjas: Danutė Baublienė – vidaus ligų gydytoja ir gydytoja reumatologė;
Jūratė Jauneikienė – vidaus ligų gydytoja;
Vidutė Vitkauskienė – vidaus ligų gydytoja;
Zita Sūnelaitienė – vidaus ligų gydytoja;
Arvydas Baublys – gydytojas endokrinologas, vidaus ligų gydytojas.

Slaugos administratorė: Daiva Cibulskienė;
Skyriuje dirba 15 bendrosios praktikos slaugytojų ir 5 slaugytojų padėjėjos.

Kontaktai:
Skyriaus vedėjas – 8 (315) 56357
Gydytojų kabinetas –  8 (315) 56357
Slaugos administratorius – 8 (315) 56420
Slaugytojų postai –  8 (315) 56321; 8 (315) 56356

VIDAUS LIGŲ 2-ASIS SKYRIUS

II lygio medicinos pagalbos stacionarinė veikla:
Vidaus ligos;
Gastroenterologija;
Infekcinės ligos;
Dermatovenerologija;
Dermatovenerologijos dienos stacionaras;
Slauga.

NEUROLOGIJOS SKYRIUS

II lygio medicinos pagalbos stacionarinė ir ambulatorinė veikla:
Neurologija;
Slauga.

KARDIOLOGIJOS SKYRIUS

Kardiologijos skyriaus veiklos tikslas – teikti kvalifikuotą  kardiologinę ir terapinę pagalbą.

Skyriaus veiklos tikslas – teikti kvalifikuotą kardiologinę ir terapinę pagalbą.
Skyrius vykdo šias funkcijas:
– teikia kardiologijos ir terapijos antrinio lygio stacionarines  paslaugas;
– užtikrina tinkamą susirgimų diagnostiką, atliekamą remiantis specialiaisiais reikalavimais ir naudojantis įstaigoje esančia diagnostine baze.

2012 metais buvo atlikta Kardiologijos skyriaus rekonstrukcija, kurią  finansavo ES struktūrinių fondų gauta subsidija. Įvykdyto projekto „Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas”, dėka neatpažįstamai pasikeitė skyriaus patalpos, buvo įsigyta moderni įranga. Iš viso projektui buvo skirta 2 mln. 928 tūkst. litų. Visa tai iš esmės pakeitė ligonių gydymo sąlygas, taktiką, pagerino diagnostiką.

Šiuo metu pacientai gydomi vienvietėse, dvivietėse, trivietėse palatose, turinčiose šiuolaikiškai įrengtus sanitarinius mazgus. Besijungiančios palatos turi savo tualetą, kriauklę, veidrodį, dušą.
Pacientus skyrius pasitinka jaukumu, kambarinių gėlių žaluma, paveikslais ant sienų, skoningais ir suprantamais patalpų paskirties ženklais. Patalpose ir sanitariniuose mazguose, dušuose, kuriais naudojasi pacientai, įrengta medicinos personalo iškvietimo aparatūra, kurią naudojant galima į pagalbą pasikviesti slaugytoją. Užtikrinti visi socialiniai ir buitiniaipatogumai neįgaliesiems. Širmos palatose naudojamos išsaugoti privatumą per medikų apžiūrą, higienos sumetimais. Veikia naktinis apšvietimas.
Kardiologijos skyriaus infrastruktūra šiuo metu atitinka Vakarų Europos gydymo įstaigų standartus.

Vedėjas: Danutė Burbienė – kardiologė,vidaus ligų gydytoja;
Gydytojai:
Stasė Šliažienė – kardiologė, vidaus ligų gydytoja;
Rūta Juknelienė – vidaus ligų gydytoja;

Slaugos administratorius:

Agnė Geležauskienė
Skyriuje dirba 12 bendrosios praktikos slaugytojų ir 3 padėjėjos, ūkio reikalų tvarkytoja.

Kontaktai:

Gydytojų kabinetas –  8 (315) 56354
Slaugytojų postas –  8 (315) 56353
Slaugos administratorius  – 8 (315) 56424