Menu Close

Dėl konkurso nutraukimo

Pranešame, kad paaiškėjus techninei klaidai, nutraukiamas negyvenamųjų patalpų Ligoninės g. 12, Alytuje, nuomos viešasis konkursas. Prašome šiuo metu  neteikti paraiškų dalyvauti kokurse.

Negyvenamųjų patalpų Ligoninės g. 12, Alytuje, nuomos viešasis konkursas bus vykdomas ištaisius techninę klaidą.