Menu Close

Saugios ir kokybiškos paslaugos – ligonines strategijos pagrindas

ligonineAlytaus apskrities S.Kudirkos ligoninė – didžiausia bei moderniausia stacionarinė gydymo įstaiga Pietų Lietuvoje. Jos specialistai teikia įvairias paslaugas ne tik  Alytaus apskrities gyventojams bet ir pacientams iš kitų regionų.
Ligoninėje suteikiama daugiau kaip 55 proc. visų apskrityje suteikiamų specializuotų antro lygio paslaugų. Įstaigoje dirba beveik pusė visose apskrities ligoninėse dirbančių gydytojų specialistų. Ligoninėje teikiamos visos pagrindinės apskrities gyventojams būtinos paslaugos.

Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės veiklos strategija yra grindžiama tokiais svarbiais principais – teikti mokslu ir pažangiomis technologijomis pagrįstas, saugias, kokybiškas, atitinkančias pacientų poreikius ir interesus bei viršijančias jų lūkesčius sveikatos priežiūros paslaugas, naudojantis turimais resursais, atsižvelgiant į steigėjo ir paslaugų užsakovų reikalavimus, užtikrinant privačios paciento informacijos apsaugą, žmogišką pagarbą ir orumą.

Ligoninė teikia 25 skirtingų profilių stacionarines paslaugas. Ambulatorines paslaugas teikia 37 skirtingų specialybių gydytojai. Taip pat ligoninėje teikiamos dienos chirurgijos ir dienos stacionaro paslaugos, brangūs tyrimai ir procedūros, slauga, reabilitacija ir visa eilė kitų paslaugų.

Priėmimo – skubios pagalbos skyriuje teikiamos skubios pagalbos paslaugos.Čia kasmet suteikiama daugiau, kaip 15000 ambulatorinių konsultacijų ir priimama beveik po 7000 pacientų, atvykusių dėl pagalbos, priskiriamos šeimos gydytojo kompetencijai. Beveik 60 proc. pacientų atvykusių priėmimo skyrių ir hospitalizuojamų yra hospitalizuojami skubos tvarka.