Menu Close

Skelbimas apie aukcione parduodamą turtą

VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė skelbia įstaigai nuosavybės teise priklausančio ir veiklai nereikalingo ilgalaikio turto pardavimą (automobiliai) viešame tiesioginiame prekių aukcione. Parduodamą automobilį galima apžiūrėti 2019 m. kovo 25-27 d. dienomis nuo 9.00 iki 12.00 val. įstaigos adresu:  Ligoninės g. 12, Alytus. Aukcionas vyks 2019 m. balandžio 1 d. 10 val. įstaigos adresu: Ligoninės g. 12, Alytus, mažojoje posėdžių salėje. Aukciono dalyviai registruojami aukciono vietoje, nuo 9.15 iki 9.50 val., aukciono dalyvių registracijos žurnale. Aukciono dalyviai fiziniai asmenys privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o juridinių asmenų atstovai privalo turėti įgaliojimą ir asmens dokumentą. Aukcionas bus vykdomas, jeigu jame dalyvaus nemažiau kaip du aukciono dalyviai. Neįvykus pirmajam aukcionui ar nepardavus turto ir vykdant aukcioną pakartotinai automobilius galima apžiūrėti 2019 m. balandžio 8-10 d. dienomis nuo 9.00 iki 12.00 val. įstaigos adresu: Ligoninės g. 12, Alytus. Neparduoto turto kainos antram aukcionui bus mažinamos iki 30 proc. Pakartotinis aukcionas įvyks 2019 m. balandžio 17 d. įstaigos adresu: Ligoninės g. 12, Alytus, mažojoje posėdžių salėje. Išsami informacija apie parduodamą turtą:
Eil. Nr. Turto pavadinimas, valstybinis numeris Pagaminimo metai Mato vienetas Pradinė kaina Eur Minimalus kainos didinimo intervalas Eur
1. Lengvasis automobilis „Toyota Previa“ 1994 1 421,40 43
Dėl materialinių vertybių apžiūros kreiptis į Techninės ūkinės tarnybos vedėją Joną Šimkų, tel. 868213157 arba elektroniniu paštu j.simkus@ligonine.lt Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma per 3 darbo dienas po aukciono pabaigos, sumokant pavedimu į atsiskaitomąją sąskaitą LT a/s LT757300010091753431, AB„Swedbank“, b. k. 73000. Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir nepriima jokių pretenzijų. Pirkėjai pasiima įsigytą turtą per 3 darbo dienas po apmokėjimo ir turto perdavimo-priėmimo aktų pasirašymo. Aukciono dalyvio mokesčio nėra.