Menu Close

STACIONARINIUOSE SKYRIUOSE TIRIAMŲ IR GYDOMŲ PACIENTŲ LANKYMO TVARKOS APRAŠAS

Pacientų lankymas nuo gegužės 1 d., šalyje atšaukus ekstremaliąją padėtį.

  1. Visais atvejais pacientai gali būti lankomi tik turint skyriaus vedėjo leidimą.
  2. Poilsio ir švenčių dienomis nesant skyriaus vedėjo, leidimą gali išduoti budintis gydytojas tik dėl terminalinės būklės pacientų lankymo, išskyrus pacientus, sergančius COVID-19 liga ar gydomus izoliacinėse palatose, suderinęs leidimo išdavimo sąlygas telefonu.
  3. Skyriaus vedėjo / budinčio gydytojo pasirašytame leidime nurodoma data, konkretus lankymo laikas 15 min. laikotarpiui, paciento vardas, pavardė, skyrius, palata, lankančiojo asmens vardas, pavardė.
  4. Lankytojas privalo atvykti į ligoninės skyrių, kuriame gydomas lankomas pacientas, kur posto slaugytojas patikrina lankytojo teisę į lankymą ir pamatuoja jo kūno temperatūrą, rodiklius pažymi leidime, o esant viršutinių kvėpavimo takų ligos požymių informuoja lankytoją, kad paciento lankymas negalimas.
  5. Bendri lankymo reikalavimai:

5.1. pacientai, kuriems diagnozuota COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir pacientai gydomi izoliacinėse palatose negali būti lankomi, išskyrus terminalinės sveikatos būklės pacientus, nepilnamečius pacientus iki 14 metų bei nėščiąsias, kurie gali būti lankomi tik skyriaus vedėjo leidimu, užtikrinant, kad būtų laikomasi infekcijų kontrolės reikalavimų (lankytojas turi dėvėti savo asmenines apsaugos priemones ne žemesnio nei 3 lygis);

5.2. pacientai, kuriems nėra pasireiškę COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) būdingi simptomai, gali būti lankomi ne dažniau kaip 1 kartą per savaitę;

5.3. leidimas lankyti pacientą išduodamas tik vienam asmeniui, lankymo laikas negali viršyti 15 min.;

5.4. palatoje vienu metu gali būti tik vienas lankytojas, skyriuje vienu metu gali būti ne daugiau kaip trys lankytojai;

5.5. pacientai lankomi tik lankymo valandomis: darbo dienomis 11-12 val. ir 16-17 val., savaitgaliais ir švenčių metu 11-12 val., išskyrus terminalinės būklės pacientus. Reanimacijos, intensyvios terapijos skyriuje pacientai lankomi 12-13 val. ir 17-18 val. darbo dienomis, 12-13 val. savaitgaliais ir švenčių metu;

5.6. pacientą lankyti gali tik asmenys, neturintys ūmių kvėpavimo takų infekcijų simptomų (pvz., kūno temperatūra 37,3ºC ir daugiau, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir kt.) ir kuriems netaikoma izoliacija.

5.7. palatoje esant lankytojui, visi joje esantys pacientai turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (vienkartines medicinines veido kaukes, respiratorius), jei įmanoma pagal paciento sveikatos būklę, išskyrus atvejus, kai jų neįmanoma dėvėti dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikimo ypatumų šios paslaugos teikimo metu.

  1. Lankytojai privalo:

6.1. neiti į skyrių su gatvės rūbais (paltais, striukėmis ir pan.);

6.2. tinkamai naudotis savo asmeninėmis apsaugos priemonėmis: dėvėti respiratorius, vienkartines pirštines, ar kitas apsaugos priemones, pagal patvirtintus saugumo lygius, skyriuje / palatoje naudotis rankų dezinfekcijos priemonėmis prieš patekdami į skyrių ir išeidami;

6.3. vykdyti personalo reikalavimus / nurodymus dėl lankymo sąlygų laikymosi.