Menu Close

Struktūra ir kontaktai

Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės struktūra:

1. ADMINISTRACIJA
1.1. Direktorius: Artūras Vasiliauskas;
tel.: 8 (315) 56300 el.paštas: vasiliauskas@ligonine.lt
1.2. Direktoriaus pavaduotojas medicinai: Dmitrij Kačiurin;
tel.:8 (315) 56302 el.paštas: kaciurin@ligonine.lt
1.3. Direktoriaus pavaduotojas stacionarinei sveikatos priežiūrai:
Arvydas Baublys;
tel.:8 (315) 56385 el.paštas: a.baublys@ligonine.lt
1.4. Direktoriaus pavaduotoja finansams: Vilma Mikelionienė;
tel.:8 (315) 56415 el.paštas: v.mikelioniene@ligonine.lt

2. VALDYMO – ADMINISTRAVIMO PADALINIAI
2.1. Finansų ir apskaitos skyrius
2.2. Ekonomikos skyrius
2.3. Personalo skyrius
2.4. Vidaus medicininio audito grupė
2.5. Viešųjų pirkimų grupė
2.6. Sveikatos statistikos skyrius
2.7. Informacinių technologijų skyrius
2.8. Bendrojo personalo grupė

3. PROFILINIAI STACIONARINIAI KLINIKINIAI PADALINIAI

    3.1. Akušerijos ginekologijos skyrius
II lygio medicinos pagalbos stacionarinė ir ambulatorinė veikla:
Akušerija (II A);
Akušerijos dienos stacionaras;
Ginekologija;
Nėštumo patologija;
Naujagimių fiziologija ir patologija;
Slauga.

3.2. Reanimacijos, intensyviosios terapijos skyrius
II lygio medicinos pagalbos stacionaro veikla

     3.2.1. Suaugusiųjų reanimacijos ir intensyviosios terapijos poskyris
Anestezija, reanimacija ir intensyvioji terapija (I-I, I-II, II);
Hemodializės (sudėtingoji hemodializė);
Slauga.

3.2.2. Vaikų reanimacijos ir intensyviosios terapijos poskyris
     Anestezija, reanimacija ir intensyvioji terapija (I-I, I-II, II);
Slauga.

II lygio medicinos pagalbos gydytojų specialistų ambulatorinė veikla –
anesteziologija reanimatologija.

3.2.3.  Hemodializės dienos stacionaras
     II lygio dienos stacionaro veikla

3.3. Anestezijų ir operacinių skyrius
II-o lygio medicinos pagalbos stacionaro veikla:
Anesteziologija reanimatologija;
Slauga.

II-o lygio medicinos pagalbos gydytojų specialistų ambulatorinė veikla –
anesteziologija ir reanimatologija.

3.4.  Chirurgijos skyrius
II lygio medicinos pagalbos stacionarinė ir ambulatorinė  veikla:
Bendroji chirurgija;
Abdominalinė chirurgija;
Urologija;
Vaikų chirurgija;
Traumatologijos ir ortopedijos dienos stacionaras (vaikams).
Slauga.

     3.5. Ortopedijos traumatologijos skyrius
II lygio medicinos pagalbos stacionarinė ir ambulatorinė veikla:
Ortopedija traumatologija;
Otorinolaringologija;
Slauga.

     3.6. Dienos chirurgijos centras
     Dienos chirurgija
Ambulatorinė chirurgija
Slauga

     3.7. Vaikų ligų skyrius
II lygio medicinos pagalbos stacionarinė veikla:
Vaikų somatinės ligos;
Vaikų infekcinės ligos;
Kūdikių patologija;
Slauga.
II lygio medicinos pagalbos  ambulatorinė veikla:
Vaikų priėmimas ir skubiosios pagalbos teikimas.

     3.8. Neurologijos skyrius
II lygio medicinos pagalbos stacionarinė ir ambulatorinė veikla:
Neurologija;
Slauga.

     3.9. Kardiologijos skyrius
II lygio medicinos pagalbos stacionarinė veikla:
Kardiologija;
Endokrinologija;
Slauga.

     3.10. Vidaus ligų 1-asis  skyrius
II lygio medicinos pagalbos stacionarinė veikla:
Vidaus ligos;
Reumatologija;
Endokrinologija;
Slauga.

     3.11. Vidaus ligų 2-asis skyrius
II lygio medicinos pagalbos stacionarinė veikla:
Vidaus ligos;
Gastroenterologija;
Infekcinės ligos;
Dermatovenerologija;
Dermatovenerologijos dienos stacionaras;
Slauga.

     3.11.1. Dienos psichiatrijos stacionaras
II-o lygio dienos stacionaro veikla:
Psichiatrija;
Psichoterapija;
Medicinos psichologija;
Socialinė veikla;
Slauga.

 

4. KITI MEDICININIAI – DIAGNOSTINIAI PADALINIAI 

     4.1. Diagnostikos skyrius
II lygio medicinos pagalbos stacionarinė ir ambulatorinė veikla:
Radiologija;
Echoskopija;
Endoskopija;
Klinikinė fiziologija.

     4.2. Patologijos skyrius
Autopsinių tyrimų,
biopsinių tyrimų,
citopatologinių tyrimų,
histologijos laboratorijos,
histochemijos laboratorijos veikla.

     4.3. Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius
II lygio medicinos pagalbos stacionarinė veikla:
Reabilitacija II ir pakartotinė reabilitacija;
Ambulatorinė reabilitacija II;
Pirminė reabilitacija;
Fizinė medicina ir reabilitacija;
Slauga.
Kita gydymo veikla:
Medicinos psichologija;
Kalbos korekcija;
Ergoterapija;
Socialinė veikla.

II lygio medicinos pagalbos gydytojų specialistų ambulatorinė veikla:
Fizinė medicina ir reabilitacija;
Vaikų vystimosi sutrikimų ankstyvosios korekcijos dienos stacionaras;
Kalbos korekcija.

     4.4. Slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius
I lygio medicinos pagalbos stacionaro veikla:
Slaugos;
Palaikomojo gydymo;
Paliatyviosios pagalbos.

     4.5. Priėmimo – skubiosios pagalbos skyrius
     I-o ir II-o lygio ambulatorinė asmens sveikatos priežiūros veikla;
II-o lygio stacionarinė asmens sveikatos priežiūros veikla.
     4.6. Konsultacijų poliklinika
     II-o lygio ambulatorinė asmens sveikatos priežiūros veikla.

     4.6.1. Invazinių skausmo malšinimo dienos stacionaro paslaugų poskyris
     Anesteziologija reanimatologija;
Slauga.

     4.7. Klinikinė diagnostinė laboratorija
     Licencijuoti laboratoriniai tyrimai;
Kraujo banko veikla.

4.8. Infekcijų kontrolės skyrius
Sterilizacinė

5. MEDICINOS APRŪPINIMO IR PAGALBINIAI PADALINIAI
5.1. Vaistinė
5.2. Maisto paruošimo skyrius
5.3. Techninė – ūkinė tarnyba
5.3.1. Skalbykla
5.3.2. Valymo darbų poskyris
5.4. Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba

 

Viešoji įstaiga Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė
ADRESAS Ligoninės g-vė 12, 62114 Alytus, Lietuva.
TELEFONAI: (8 315) 56301, (8 315) 56300
FAKSAS  (8 315) 75530
EL.PAŠTAS alytus@ligonine.lt

Administracija
Ligoninės faksas 75530
Direktorius 56300 1101
Sekretorė 56301 1102
Direktoriaus pavaduotojas medicinai 56302 1103
Direktoriaus pav.stacionarinei sveikatos priežiūrai 56385 1246
Direktoriaus pavaduotojas finansams 56415 1291
Ligininės faksas 75530
Posėdžių salė 1155
Valdymo – administravimo padaliniai

Finansų ir apskaitos skyrius
Vyresnysis buhalteris 57981 1361
Buhalteris 56416 1292
Atlyginimų skaičiavimas 56417 1293
Ekonomikos skyrius
Vyresnysis ekonomistas 56411 1318
Ekonomistas 56412 1286
Personalo skyrius
Personalo skyriaus viršininkas 56407 1282
Personalo skyrius 56408 1283
Kompiuterių operatorius 1 1212
Kompiuterių operatorius 2 1299
Kompiuterių operatorius 3 1300
Vidaus medicininio audito grupė
Medicininio audito grupės vadovas 56351 1185
Medicinos auditorius 56410 1285
Specialistas 57984 1384
Viešųjų pirkimų grupė
Viešųjų pirkimų organizatorius 56315 1121
Viešųjų pirkimų vykdymo koordinatorius 56365 1174
Informacinių technologijų poskyris
Vedėjas 57986 1366
Kompiuterinės technikos specialistas 56421 1308
Sisteminių programų ir serverinės įrangos priežiūros specialistas 56419 1234
Taikomųjų programų priežiūros specialistas-projektuotojas 1357
Kompiuterinio tinklo ir ryšių priežiūros technikas 56402 1100
Sveikatos statistikos skyrius
Sveikatos statistikos skyriaus vedėja-gydytoja 56317 1124
1 kab.Vyresnysis sveikatos statistikas 56414 1288
2 kab.Sveikatos statistikas  56413 1287
3 kab.Sveikatos statistikas 1289
4 kab.Sveikatos statistikas 1290
Archyvistas 57987 1367

Bendrojo personalo grupė
Juristas 57983 1363
Specialistas investicijoms ir projektų rengimui 56303 1104
Socialinis darbuotojas 57980 1360
Vyriausioji slaugos administratorė 56304 1105
Biblioteka 1382
Ūkio reikalų tvarkytojas 1383
Profiliniai stacionariniai klinikiniai padaliniai

Akušerijos ginekologijos skyrius
Vedėjas 56306 1108
Gydytojų kabinetas 1119
Slaugos administratorius 56307 1109
Naujagimių gydytojas 56305 1107
Gimdykla 56312 1114
Gimdyvių priėmimas 1115
Akušerių ir vaikų slaugytojų postas 56311 1113
Slaugytojų postas 56316 1123
Ūkio reikalų tvarkytojas 1176
Reanimacijos, intensyviosios terapijos skyrius
Vedėjas 56391 1256
Slaugos administratorius 56391 1256
Suaugusiųjų reanimacijos ir intensyviosios terapijos poskyris
Gydytojai 56388 1251
Slaugytojų postas 56389 1254
Vaikų reanimacijos ir intensyviosios terapijos poskyris
Gydytojai 56395 1252
Slaugytojų postas 56390 1255
Hemodializės dienos stacionaras 
Postas 56392 1257
Technikas 1258
Anestezijų ir operacinių skyrius
Gydytojai anesteziologai – reanimatologai 56333 1145
Slaugos administratorius 56330 1148
Operacinės slaugytojai 56334 1146
Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojai 56335 1147
Operacinės slaugytojo padėjėjai 1149
Poilsio kambarys, protokolinė 1150
Atsibudimo palata 1138
I operacinė 1151
II operacinė 1152
III operacinė 1153
IV operacinė 1154
Chirurgijos skyrius
Vedėjas 1200
Gydytojai chirurgai 56320 1127
Slaugos administratorius 56323 1130
I slaugytojų postas 56321 1128
II slaugytojų postas 56322 1129
Ūkio reikalų tvarkytojas 1132
Vaikų chirurgijos poskyris
Vyresnysis gydytojas vaikų chirurgas 56329 1140
Ortopedijos traumatologijos skyrius
Gydytojai ortopedai traumatologai 56325 1134
Slaugos administratorius 56331 1131
Ausų, nosies, gerklės ligų kabinetas 56328 1137
I slaugytojų postas 56326 1135
II slaugytojų postas 1374
Ūkio reikalų tvarkytojas 1139
Dienos chirurgijos centras
Vedėjas 56324 1133
Slaugos administratorius 1199
Registratūra 56387 1250
Priešoperacinė 1207
Pooperacinė 1307
Procedūrinis 1294
Protokolinė 1211
Postas 1189
Vaikų ligų skyrius
Vedėjas 1169
Gydytojų kabinetas 56344 1172
Slaugos administratorius 56341 1166
Slaugytojų postas 56345 1173
Vaikų infekcinių ligų profilis
Gydytojai 56369 1213
Slaugytojų postas 56368 1210
Vidaus ligų 1-asis skyrius   (II aukštas)
Gydytojų kabinetas 56355 1191
Gydytojų kabinetas 56357 1193
Slaugos administratorius 56420 1175
Slaugytojų postas 56356 1192
Ūkio reikalų tvarkytojas 1116
Neurologijos skyrius    (III aukštas)
Gydytojų kabinetas 56361 1197
Slaugos administratorius 56367 1209
Manualinės – reflekso terapijos kabinetas 56359 1195
Slaugytojų postas 56360 1196
Kardiologijos skyrius   (IV aukštas)
Gydytojų kabinetas 56352 1186
Gydytojų kabinetas 56354 1188
Slaugos administratorius 56424 1309
Slaugytojų postas 56353 1187
Vidaus ligų 2-asis skyrius    (V aukštas)
Gydytojų kabinetas 56363 1202
Slaugos administratorius 56336 1159
Diktofonijos kabinetas 1126
Slaugytojų postas 56362 1201
Dienos psichiatrijos stacionaras
Gydytojas psichiatras 56364 1203
Kiti medicininiai –  diagnostiniai padaliniai

Diagnostikos skyrius
54 kab.Vedėjas 56372 1219
54 kab. Slaugos administratorius 56372 1219
41 kab.EEG 1164
42 kab.Velorgometrijos kabinetas 1214
43 kab.EKG kabinetas 56422 1224
46 kab.Kompiuterinė tomografija 56376 1228
47 kab.Gydytojų radiologų kabinetas 1370
49 kab.Rentgeno kabinetas 56342 1276
50 A kab.Gydytojų radiologų kabinetas 1142
50 B kab.Magnetinio rezonanso kabinetas 56409 1180
55 kab.Echoskopijų kabinetas 56348 1179
56 kab.Echoskopijų kabinetas 56370 1215
57 kab.Endoskopijų kabinetas 1232
58 kab.Endoskopijų kabinetas 56423 1218
61 kab.Širdies echoskopijų kabinetas 1352
62 kab.Širdies echoskopijų kabinetas 1143
Patologijos skyrius
Vedėjas-gydytojas patologas 56379 1233
Vyresnysis patologijos technologas 56418 1235
Patologijos pagalbinis darbuotojas 1236
Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius
Vedėjas 56319 1221
Registratūra 56308 1110
Gydytojų kabinetas 1170
Gydytojų kabinetas  56425 1223
Slaugos administratorius 56358 1194
Socialinis darbuotojas 1373
Kineziterapeutų kabinetas 1379
Elektroterapijos kabinetas 56373 1220
Masažo kabinetas 56429 1222
Vaikų elektroterapijos kabinetas 1376
Hidroterapija 1378
Ūkio reikalų tvarkytojas 1304
Slaugytojų postas 56327 1136
Logopedas 1167
Slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius
Vedėjas, slaugos administratorius 56340 1163
Socialinis darbuotojas 56366 1206
Slaugytojų postas I aukštas 56338 1161
Slaugytojų postas II aukštas 56339 1162
Slaugytojų postas III aukštas 1157
Ūkio reikalų tvarkytoja 1165
Procedūrinis 1190
Priėmimo – skubiosios  pagalbos skyrius
Vedėjas 56313 1117
Slaugos administratorė 56310 1112
Registratūra 56380 1238
Vaikų priėmimo registratūra 56350 1182
Vaikų priėmimo vaikų ligų gydytojas 1122
Bendras stebėjimo postas 56381 1239
Gydytojų radiologų kabinetas 56377 1229
Rentgeno kabinetas 56378 1231
Palatų stebėjimo postas 1274
Gydytojų kabinetas 1243
Vaikų chirurgas 1247
Reanimacijos palata 1208
Traumatologijos kabinetas 1249
Traumatologijos postas 1237
Ambulatorinis kabinetas 1204
Ambulatorinė operacinė 1158
Infekcinis izoliatorius 1263
Sanitarinė švarykla 1245
Apsaugos postas                                                    1298
Konsultacijų poliklinika
104 kab. Vedėjas 56318 1125
94 kab. Slaugos administratorius 57989 1369
Išankstinė registracija 56349 1181
Išankstinė registracija 56382 1240
Išankstinė registracija     612 60503
Registratūra 1 langelis 56383 1241
Registratūra 2 langelis 57982 1362
Registratūra 3 langelis 57985 1365
Kasa                                                                                         75450 1364
9 kab. Pulmonologas, hematologas 56386 1248
10 kab. Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas 1350
11 kab. Traumatologas, chirurgas 1349
13 kab. Urologas 1348
14 kab. Procedūrinis 1347
15 kab. Kardiologas 1346
19 kab. Neurologas 1342
20 kab. Dermatovenerologas 1341
21 kab. Procedūrinis 1340
23 kab. Dermatovenerologas 1339
24 kab. Oftalmologas 1338
25 kab. Oftalmologas 1337
26 kab. Oftalmologas 1336
27 kab. Kardiologai 1335
28 kab. Gastroenterologas 1334
29 kab. Neurologas 1333
30 kab. Procedūrinis 1332
31 kab. Nefrologas,gastroenterologas 1331
32 kab. LOR 1330
33 kab. LOR 1329
36 kab. Endokrinologas, reumatologas 1328
37 kab. Diabetinė pėda 1327
38 kab. Reumatologas 73677 1326
Registratūra-vaikų konsultacijų poliklinika 56404 1319
93 kab. Akiplotis 1264
95 kab. Kardiologas 1167
96 kab. Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas 1356
97 kab. LOR 1355
99 kab. Sveikatos statistikas 1171
100 kab.Oftalmologas 1371
101 kab.Vaikų neurologas 1354
102 kab.Vaikų chirurgas 1183
103 kab.Vaikų ligų gydytojas pulmonologas ir dermatovenerologas 1184
105 kab.Kardiologas 1380
Vaikų vystymosi sutrikimų korekcijos tarnyba 56347 1178
Konsultacijų poliklinikos sveikatos statistikas 1198
Akušerijos konsultacinis kabinetas 56314 1118
Ortodonto kabinetas 57988 1368
Ūkio reikalų tvarkytojas 1244
Invazinių skausmo malšinimo dienos stacionaro paslaugų poskyris
Gydytojas anesteziologas reanimatologas  56393 1259
Klinikinė diagnostinė laboratorija
Vedėjas 56374 1225
Vyresnysis klinikos laborantas 56397 1120
Klinikinė laboratorija 56375 1227
Infekcijų kontrolės skyrius
Vedėjas 56337 1160
Infekcijų kontrolės gydytojas 56428 1306
Sterilizacinė
Slaugos administratorius 56396 1296
Sterilizacinė 1295
Dezinfekcijos kamera 1297
Sterilių gaminių išdavimas 1141
Medicininių atliekų rūšiavimo patalpa 1253
Dez.skiedinių gamybos patalpa 1359
Medicinos aprūpinimo ir pagalbiniai padaliniai

Vaistinė
Vedėjas 56394 1260
Vaistininkas 1261
Reikalavimų priėmimas 1262
Vaistinės bendras telefonas 75558
Maisto paruošimo skyrius
Dietetikos technologas (maisto gamybos vedėjas) 56398 1266
Sandėlis 75429 1265
Virtuvė 1267
Poilsio kambarys 1353
Techninė-ūkinė tarnyba
Techninės-ūkinės tarnybos vedėjas 56399 1268
Inžinierius medicinos technikos priežiūrai ir remontui 56371 1216
Statybos-remonto darbų meistras 1272
Administratorius 56384 1242
Sandėlininkas 56332 1144
Energetikas 56400 1269
Budintis elektromontuotojas                                      8 698 53406 56401 1270
Šaltkalvis-santechnikas 1275
Šaltkalvis-suvirintojas 1351
Šaltkalvis-remontininkas 1301
Stalių dirbtuvės 1278
Siuvėjas 1280
Rūbinė 1302
Rūbininkas 1303
Aplinkos tvarkytojas 1396
Liftai
Vaikų infekcinių ligų skyriaus liftas 1311
Vaistinės korpuso liftas 1312
Terapinio korpuso maisto liftas 1314
Akušerijos ginekologijos korpuso liftas 1273
Chirurginio korpuso liftas 1277
Skalbykla
Administratorius 56384 1242
Skalbėjas-rūšiuotojas-operatorius 1305
Skalbinių rūšiavimo patalpa 1156
Valymo darbų poskyris
Darbų vadovas 56405 1177
Valytojų poilsio kambarys 1358
Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba
Darbuotojų saugos ir sveikatos vyresnysis specialistas 56406 1281
Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas 1381
Kirpykla
Kirpėja 56426 1279
„Limeta”
Technikas 51305 1217
Greitoji medicinos pagalba
Direktorius 74747
Dispečeris                                                                              03 52702 1315
Dispečerinė 52190 1316
Autogaražas 73045 1317
Benu vaistinė
Vedėjas 76450
UAB „Gailestis”
Vedėjas 74759


Medicinos ekspertai
Medicinos ekspertai 51529