Menu Close

SVEIKATOS MOKSLŲ STUDIJOS ALYTAUS KOLEGIJOJE – UŽTIKRINTA KARJEROS PERSPEKTYVA

Alytaus kolegija atsižvelgdama į Alytaus regiono gyventojų senėjimo tendencijas, įvertindama demografinę padėtį, slaugos bei reabilitacijos specialistų poreikio augimą ateityje, bendradarbiaudama su regiono sveikatos priežiūros ir reabilitacijos specialistais bei vadovaudamasi patikslinta bendrosios praktikos slaugos specialistų poreikio studija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pritarimu parengė, sėkmingai akreditavo ir vykdo regione modernią, laikmečio ir pacientų reikalavimus atitinkančią Bendrosios praktikos slaugos studijų programą. Tik ką akredituota ir Kinezitertapijos studijų programa.

Alytaus kolegijoje, vienintelėje iš Lietuvos kolegijų ir vienintelėje pietų regione įkurta hibridinė biomedicinos mokomoji laboratorija Hybrid Lab su simuliacine integracijos valdymo sistema, kurioje bendrosios slaugos, pirmos pagalbos bei skubios pagalbos mokosi ne tik Bendrosios praktikos slaugos studijų programos studentai, bet kvalifikaciją kelia ir kompetencijas tobulina sveikatos priežiūros įstaigų specialistai ir gydytojai. Moderniomis IT technologijomis laboratorija susieta su Krizių tyrimo centru, kurio specialistai nuotoliniu būdu vertina besimokančiųjų žinias ir įgūdžius.

Visi studentai aprūpinami bendrabučiu, kuris įsikūręs renovuotame pastate ant Nemuno kranto šalia centrinių kolegijos rūmų bei Inžinerijos ir biomedicinos fakulteto.

Į Bendrosios praktikos slaugos studijų programą priėmimas jau vykdomas bendrąja tvarka per LAMA BPO. Kineziterapijos studijų programa LAMA BPO svetainėje atsiras nuo birželio 17 dienos (vyksta registracijos procesas).

Visą su tuo susijusią informaciją teikia priėmimo kambaryje dirbantys darbuotojai telefonu (8 315) 65 013 arba atvykus į Informacijos ir ryšių technologijų fakultetą adresu Seirijų g. 2, Alytus, 104 kab., el. paštas priėmimas@akolegija.lt.

Alytaus kolegija kviečia sveikatos priežiūros ir reabilitacijos įstaigų darbuotojus bei jų atžalas rinktis biomedicinos srities studijas mūsų mieste ir teikti dokumentus stojimui.

Sigitas Naruševičius
Direktoriaus pavaduotojas strateginėms partnerystėms, vykdantis Inžinerijos ir biomedicinos fakulteto dekano funkcijas