Menu Close

Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose (Partneris – Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė )

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. J02-CPVA-V-02-0002 „TUBERKULIOZĖS PROFILAKTIKOS, EFEKTYVIOS DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO ORGANIZAVIMO BEI VEIKLOS EFEKTYVUMO GERINIMAS VŠĮ VUL SANTAROS KLINIKOSE“ ĮGYVENDINIMAS

      Viešoji įstaiga Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė kartu su Viešąja įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikomis bei kitais partneriais įgyvendina projektą Nr. J02- CPVA-V-02-0002 „Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose“ (toliau – Projektas), finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ jungtinę priemonę Nr. J02-CPVA-V „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“.

Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis su Viešąja įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikomis pasirašyta 2021 m. kovo mėn. 4 d.

        Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2016 m. lapkričio 1 d.

        Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2023 m. vasario28 d.

        Projekto partneriai:

 1. Viešoji įstaiga Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė;
 2. Viešoji įstaiga Druskininkų ligoninė;
 3. Viešoji įstaiga „Lazdijų ligoninė”;
 4. Viešoji įstaiga Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė;
 5. Nacionalinis vėžio institutas;
 6. Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė;
 7. Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė;
 8. Viešoji įstaiga Švenčionių rajono ligoninė;
 9. Viešoji įstaiga Trakų ligoninė;
 10. Viešoji įstaiga Ukmergės ligoninė;
 11. Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė;
 12. Viešoji įstaiga Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras;
 13. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras;
 14. Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika;
 15. Viešoji įstaiga Elektrėnų ligoninė.

Projekto vertė – 24 988 111,95 Eur, iš jų:

20 752 026,72 Eur – Europos Sąjungos fondų lėšos (ERPF ir ESF);

4 236 085,23 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Viešajai įstaigai Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei tenkanti projekto vertės dalis:

103 588,59 Eur – Europos Sąjungos fondų (ERPF ir ESF) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto tikslas – mažinti Lietuvos gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikobakterijų atsiradimo ir plitimo, taip pat stiprinti ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų profilaktiką, diagnostiką, gydymą ir užtikrinti efektyvų šių ligų valdymą ir kontrolę.

Projekto uždavinys – pagerinti VULSK infrastruktūrą, skirtą tuberkulioze sergančių asmenų gydymui irorganizuoti mokymus, taip patišplėsti projekto partnerių, teikiančių viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų diagnostikos ir gydymo srityse infrastruktūrą, skirtąefektyviam šių ligų valdymui ir kontrolei užtikrinti.

Projekto veiklos:

 • Naujo pastato statyba/rekonstrukcija.
 • Automobilio įsigijimas.
 • Sergančiųjų tuberkulioze ir jų šeimos narių mokymai tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės klausimais.
 • Deguonies sistemų infrastruktūros išplėtimo darbai.
 • Tikslinės įrangos ir priemonių įsigijimas.
 • Asmens apsaugos priemonių įsigijimas.

Viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės veiklos projekte:

 • Tikslinės įrangos ir priemonių įsigijimas.

Projekto rezultatas – įgyvendinus visas projekto veiklas, teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos taps prieinamesnės, kokybiškesnės ir saugesnės. Ilgalaikėje perspektyvoje bus sudarytos prielaidos mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikrobakterijų atsiradimo ir plitimo, užtikrins veiksmingą ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų gydymą.