Menu Close

Vaikų sveikatos apsaugos gerinimui skirtas tarptautinis projektas įsibėgėja

Ligoninę pasieks nauja įranga. Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninė, kartu su Marijampolės bei Suvalkų ir Balstogės ligoninėmis nuo metų pradžios vykdo bendrą projektą „Vaikų sveikatos apsaugos gerinimas Lietuvos ir Lenkijos pasienio regione“. Jis finansuojamas Europos Sąjungos INTERREG V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos lėšomis. Paramos projektui  dėka ligoninė įsigijo 4 komplektus svarbios medicininės įrangos : Aukštos raiškos video-laparoskopinę sistemą su vaikų chirurgijos instrumentų rinkiniu, dirbtinės plaučiu ventiliacijos ir narkozės aparatus, LOR darbo vietos įrangą. Visi įrangos komplektai pasieks ligoninės pacientus jau šį rudenį.

Seminarai vaikams. Siekiant mažinti mažųjų pacientų sergamumą ilgalaikėje perspektyvoje ir siekti prevencinių sveikatinimo tikslų ,šią vasarą vasarą vyko projekte numatyti 5 seminarai Alytaus regiono vaikams: Alovės, Rimėnų, Pivašiūnų , Krikialaukio  bei Alytaus vaikų dienos centruose bei mokymo įstaigose. Žaismingai ir nenuobodžiai pateikta informacija, linksmi lankstinukai , žaidimai ir dovanėlės nepaliko abejingų mažųjų klausytojų. Jie dosniai dalijo pažadus laikytis pagrindinių sveikos gyvensenos momentų, džiugiai kėlė rankas atsakinėdami į klausimus, smagiai bei naudingai leido laiką.

Bendri medikų iš Balstogės bei Suvalkų, Alytaus ir Marijampolės kvalifikacijos kėlimo mokymai. Pagrindinis vykdomo projekto tikslas – papildomai įgytų žinių, naujos įrangos dėka sukurti kokybiškesnes medicinos paslaugas vaikams pasienio regione. Alytaus ligoninėje jau įvyko vienas iš suplanuotų projekto ribose bendrų Lenkijos ir Lietuvos gydytojų bei slaugytojų seminarų: „Skubioji medicinos pagalba vaikams“. Seminaro tikslas buvos išmokyti laiku ir kvalifikuotai teikti pagalbą vaikams.  Mokymų dalyviai buvo mokomi  skubiosios reanimacinės pagalbos vaikams veiksmų vadovaujantis ne tik Lietuvos Respublikos SAM patvirtintu Vaikų gaivinimo standartu, tačiau ir pasauliniais, įtakingų organizacijų rekomenduojamais algoritmais. Seminaro metu buvo siekiama išmokyti medikus veikti greitai, efektyviai, standartiškai – tam, kad pagalba būtų veiksminga ir vienodai gera nepriklausomai nuo aplinkybių. Remiantis praktika, medicinos mokslo faktai ir gydymo gairės per metus pasikeičia iki 40%, atsiranda daug naujovių, kurias medikams būtina įsisavinti ir taikyti praktiniame darbe siekiant efektyvaus gydymo. Todėl nuolatinis kvalifikacijos tobulinimas – ir pareiga, ir būtinybė. Mokymai viso projekto eigoje gydytojams suplanuoti net 8. Kiti, ne mažiau svarbūs seminarai medikams, vyks Balstogėje ir Suvalkuose.

VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės informacija