Menu Close

Administracinė informacija

VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė yra didžiausia gydymo įstaiga pietų Lietuvoje. Ligoninėje dirba visų pagrindinių specialybių gydytojai bei teikiama didžioji dalis visų reikiamų apskrities gyventojams planinės bei skubios pagalbos paslaugų. Nuolat plėtojamos diagnostinės bei gydomosios ligoninės galimybės kasmet pritraukia vis didesnį pacientų skaičių ne tik iš Alytaus miesto, bet ir iš kitų Alytaus apskrities rajonų.
Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninė yra pajėgus Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos elementas, įgyvendinantis Lietuvos sveikatos apsaugos strateginius tikslus.

Viešoji įstaiga Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė įregistruota:
1997 m. rugsėjo 25 d.

Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei suteikta teisė užsiimti asmens sveikatos priežiūros veikla ( LICENCIJA Nr.1122; 1999-12-17)
Įstaigos kodas 190272175

Darbuotojų skaičius – 941
Gydytojų skaičius – 207 (iš jų 3 medicinos mokslų daktarai)

LIGONINĖS VIZIJA:
Akredituota, viena geriausių Pietų Lietuvoje, Europos Sąjungos reikalavimus atitinkanti ligoninė, optimalaus rezultato siekianti tobulinant paslaugų kokybę ir geriausių sąlygų sukūrimą pacientams bei personalui.

LIGONINĖS MISIJA:
Teikti gyventojams saugias, kokybiškas, atitinkančias pacientų poreikius ir interesus, asmens sveikatos priežiūros paslaugas; užtikrinti pacientų privatumą, žmogiškąją pagarbą ir orumą; optimaliai išnaudoti savo galimybes, profesinius, techninius ir finansinius resursus;  siekti aukštų darbo standartų bei efektyvumo; prisiimti visą atsakomybę už ligoninės teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas žmonėms.

LIGONINĖS VEIKLOS STRATEGIJA:
teikti mokslu ir pažangiomis technologijomis pagrįstas, saugias, kokybiškas, atitinkančias pacientų poreikius ir interesus sveikatos priežiūros paslaugas –
•    naudojantis turimais resursais,
•    atsižvelgiant į steigėjo ir paslaugų užsakovų reikalavimus,
•    užtikrinant privačios paciento informacijos apsaugą, žmogišką pagarbą ir orumą.

STRATEGINIAI TIKSLAI:
•    Sukurti efektyviai veikiančią ligoninės struktūrą;
•  Laiku pacientams suteikti kokybiškas, saugias ir prieinamas sveikatos priežiūros  paslaugas;
•    Sukurti patrauklų saugios ligoninės įvaizdį

LIGONINĖS VERTYBĖS:
•    Rūpestis ir dėmesys;
•    Profesionalumas ir kokybė;
•    Atsakomybė ir sąžiningumas;
•    Laikas ir operatyvumas;
•    Bendradarbiavimas komandoje;

STRATEGINIŲ TIKSLŲ PASIEKIMO PRIEMONES:
•    Tobulinti kokybės vadybos sistemą bei siekti aukštų darbo standartų;
•   Gerinti  sveikatos stiprinimo, ligų prevencijos, diagnostikos, gydymo, reabilitacijos ir slaugos procesus;
•    Skatinti  profesinį asmens sveikatos priežiūros specialistų tobulėjimą;
•    Vystyti efektyvias gydymo ir vadybos galimybes.