Menu Close

Priėmimo ir skubiosios pagalbos, intensyviosios terapijos paslaugų modernizavimas bei krizinių pajėgumų didinimas Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninėje

Projektas finansuojamas EGADP subsidijų ir LR valstybės biudžeto lėšomis. Projekto trukmė 24 mėnesiai, pradžia 2023 m.

Projekto tikslas – pagerinti skubiosios medicinos pagalbos ir intensyviosios terapijos paslaugų teikimo kokybę bei pasirengti ekstremaliųjų situacijų atvejais užtikrinti efektyvų šių paslaugų teikimą Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje.

Projektu siekiama pagerinti skubiosios medicinos pagalbos, įskaitant stebėjimo paslaugas, ir intensyviosios terapijos paslaugų teikimui reikalingą infrastruktūrą, t. y. užtikrinti šių paslaugų teikimui keliamiems reikalavimams ir gerosios praktikos rekomendacijoms atitinkančią infrastruktūrą, įskaitant medicinos ir kitą įrangą efektyviam paslaugų teikimui užtikrinti.

Projekto tikslinė grupė – Alytaus apskrities gyventojai, skubiosios medicinos pagalbos, stebėjimo ir /ar intensyviosios terapijos paslaugas gaunantys pacientai, sveikatos priežiūros specialistai, dirbantys Priėmimo-skubiosios medicinos pagalbos bei Intensyviosios terapijos skyriuose.

Projekto uždaviniai:

  1. Projekto metu numatyta pastato (unikalus Nr. 1193-0001-2030), rekonstrukcija, pastatant vieno aukšto priestatą (apie 310 kv. m.) ir pertvarkant bei suremontuojant apie 554 kv. m. esamų Priėmimo-skubiosios medicinos pagalbos skyriaus patalpų.
  2. Pastato (unikalus Nr. 1193-0001-2195), kapitalinis remontas (apie 521 kv. m.).