Menu Close

Vidaus ligų skyriaus atidaryme – Alytaus dekano ketureilis

1vidausAlytaus apskrities Stasio Kudirkos ligoninėje oficialiai atidarytas suremontuotas I vidaus ligų skyrius penkiaaukščiame vidaus ligų korpuse. Jo remontas atsiėjo beveik 380 tūkst. eurų. Tai vienas iš Valstybės investicijų programos finansuojamo projekto etapų, kurių metu atnaujinami visi likę nerekonstruoti vidaus ligų korpuso skyriai.

Projektas truks dar trejus metus
Alytaus apskrities Stasio Kudirkos ligoninė, Valstybės investicijų programai skyrus beveik 1 mln. 300 tūkst. eurų, pirmiausia prieš metus suremontavo pirmą penkiaaukščio vidaus li-gų korpuso aukštą, kuriame įsikūrusi medicininė reabilitacija.

Šių metų sausį pradėtas remontuoti I vidaus ligų skyrius antrame aukšte, kurio oficialios įkurtuvės vyko vakar. Ateinančių metų sausį prasidės šio korpuso trečiame aukšte esančio Neurologijos skyriaus rekonstrukcija, o dar po metų bus rekonstruojamas penktame aukšte veikiantis II vidaus ligų skyrius.

Visus vidaus ligų korpuso skyrių atnaujinimo darbus atlieka miesto savivaldybės, kuriai pa-valdi ligoninė, skelbtą konkursą laimėjusi Alytaus statybų bendrovė „Alkor“.

Valstybės investicijų programos finansuojamas projektas turi būti įvykdytas iki 2018-ųjų.

Minėto korpuso ketvirtame aukšte veikiantis Kardiologijos skyrius prieš trejus metus atnau-jintas gavus europinių fondų paramą. Šio skyriaus rekonstrukcija kartu su įranga atsiėjo be-veik 870 tūkst. eurų.

Kaip suremontuoto I vidaus ligų skyriaus atidaryme sakė ligoninės direktorius Artūras Vasi-liauskas, 1972 metais pastatytame vidaus ligų korpuse iki šiol nebuvo tokios didelės apimties darbų. Dabar jame pakeisti liftai, suremontuoti koridoriai, palatos, medicinos personalo kabi-netai, sanitarinės patalpos, ligoniams prie palatų įrengti tualetai, nebeliko didelių palatų po keturis ir daugiau ligonių. „Tikrai geresnės sąlygos ligoniams ir medikams, o to ir siekiama vykdant projektus“, – tvirtino ligoninės direktorius.

Ligonių visada buvo ir bus

I vidaus ligų skyriaus oficialiame atidaryme dalyvavęs Seimo narys alytiškis Julius Saba-tauskas pasidžiaugė valstybės požiūriu į atnaujintinas sveikatos priežiūros įstaigas. Juk, kaip sakė Alytaus miesto meras Vytautas Grigaravičius, visada maloniau statyti, nei griauti. O at-naujinto skyriaus vedėjai Danutei Baublienei įteikęs laikrodį su miesto savivaldybės simboli-ka meras skyriui linkėjo veikti taip sklandžiai, kaip laikrodžiai skaičiuoja valandas. Vicemerė Valė Gibienė, kaip miesto gyventoja, prisidėjo linkėjimu, kad čia būtų kuo daugiau tuščių pa-latų, tačiau joms ištuštėjus ligoninė finansiškai neišsiverstų.

„Ligonių visada buvo ir bus“, – valdžios kalbas nutraukė Alytaus dekanato dekanas, ligoni-nės kapelionas Arūnas Užupis. Ir netrukus padeklamavo paties sukurtą Dievui skirtą keturei-lį, kurį dažnai pasako lankomiems ligoniams: „Jei prie manęs prisiliesi, / Pamatysi – atsitiesi. / Ir vaistų mažiau reikės, / Ir labiau jie tau padės.“

Po tokio dekano ketureilio buvo labai netikėta „Alkor“ dovana atnaujinto skyriaus ir visos li-goninės darbuotojams. Šios statybų bendrovės direktorius Alvydas Aleksonis įteikė rakto for-mos tortą, pareikšdamas, kad tikras raktas teikiamas baigus visus darbus, o ligoninėje jo va-dovaujama įmonė darbuosis dar trejus metus.

Iš viso Alytaus apskrities Stasio Kudirkos ligoninė turi beveik 370 vietų ligoniams, čia kartu su antraeilininkais darbuojasi apie 900 žmonių.

Alma MOSTEIKAITĖ
Alytaus Naujienos